Atesyapı aşağıdaki kapsamda yapısal analiz hizmeti vermektedir.

  • Yapıların statik yükler altındaki analizleri
  • Yapıların dinamik rüzgar ve deprem yükleri altındaki analizleri
  • Betonarme yapı boyutlama ve donatı hesapları
  • Betonarme sehim hesaplar
  • Betonarme çatlak hesapları
  • Çelik yapı boyutlandırma
  • Çelik yapı birleşim hesapları
  • Kompozit döşeme dizaynı
  • Ard germe hesapları