Atesyapı aşağıdaki kapsamda Teklif/İhale Dosyası hazırlama danışmanlık hizmeti vermektedir;

  • Önboyutlama ile yapı tipleri ve boyutların belirlenmesi
  • Keşif metrajları hazırlanması
  • Teknik şartnamelerin oluşturulması
  • Yapı yaklaşık maliyetlerinin tespiti