Ateşyapı Hidroelektrik Enerji Tesisleri kapsamında aşağıdaki tipte projeler için hizmet vermektedir

  • Katii projeler
  • Enerji Kaybı Hesapları
  • Stabilite Hesapları
  • Cebri Boru Güzergah Belirleme
  • Genel Yerleşim Planı
  • Santral Binaları
  • Regülatör
  • Dolusavak
  • Balık geçidi