Zamanla yıpranan, hasar gören, dayanımında azalma meydana gelen veyahut fonksiyon değişikliğine gidilen yapılar için mevcut durumları değerlendirilmektedir. Güncel deprem yönetmeliklerine göre yapıların tahkik edilip kapasiteleri belirlenmektedir.. Tespit edilen yetersizlikler güçlendirme projeleri ile giderilmektedir. Güçlendirme projeleri; yapının kullanım fonksiyonuna en az etki yapan, en verimli ve güncel yöntemlere göre hazırlanmaktadır.

  • Betonarme Yapı Güçlendirmesi
  • Çelik Yapı Güçlendirmesi
  • Yığma Yapı Güçlendirmesi