Ateşyapı aşağıdaki kapsamda endüstriyel tesis genel yerleşim çalışmaları hizmeti vermektedir;

  • Genel Yerleşim Planı Oluşturma
  • Tesis İçi Yolların Dizaynı
  • Tesis Drenaj ve Altyapı Projeleri