Ateşyapı Çimento Fabrikaları kapsamında aşağıdaki tipte projeler için hizmet vermektedir

  • Hammadde Kırıcı Binaları
  • Malzeme Karıştırma Binaları
  • Klinker Değirmeni Binaları
  • Çimento Değirmeni Binaları
  • Homojenleştirme Siloları
  • Çimento Siloları
  • Klinker Fırını Binaları
  • Elektrostatik Filtre Binaları
  • Nakil Hatları