Ateşyapı Arıtma Tesisleri kapsamında aşağıdaki tipte projeler için hizmet vermektedir

  • İdari Binalar
  • Ön Çökeltme Havuzları
  • Son Çökeltme Havuzları
  • Havalandırma Havuzları
  • Çamur Depolama Alanları
  • Çamur Susuzlaştırma Yapıları
  • Pompa İstasyonları
  • Kum ve Yağ Tutucular